Home

Malarstwo moje jest wynikiem wieloletnich zainteresowań sztuką. Droga do profesjonalnego zajęcia się malarstwem była konsekwentna, chociaż nie trwała krótko. Idąc śladem rodzinnych tradycji, podjęłam i skończyłam studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego, otrzymując tytuł magistra sztuki.

Wśród technik preferuję malarstwo olejne. Nie stronię jednak od innych technik i form przekazu, związanych także z nowymi technikami medialnymi. Obecnie po długich poszukiwaniach dołączyłam do tych współczesnych artystów stosujących techniki różnych mediów nazywane sztuką mediów mieszanych. Wykorzystując najpierw techniki sztuki realistycznej a następnie interesując się osiągnięciami abstrakcji tworzę obrazy na płótnie techniką nowych mediów i kolażu malowane i teksturowane. Łącząc współczesną praktykę artystyczną z dorobkiem mistrzów różnych epok staram się nadać często znajomym obrazom nowy wygląd i znaczenie. W zachwycie nad malarstwem klasycznym łamię moje estetyczne przyzwyczajenia i rozszerzam granice wyobraźni.

 Od wielu lat jestem członkiem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.